Skip to main content

Begreppet BIM

BIM, förkortning för Byggnadsinformationsmodellering, blir allt vanligare i branschen och anledningarna till det är både många och självklara. Istället för att projektera i vanliga CAD-modeller där byggnaden byggs upp av ”dumma” linjer, ytor etc. använder man i BIM-modeller ”smarta” objekt som inte bara har geometri utan även information om egenskaper och skeden. På så sätt kan i stort sett all projektrelevant information lagras i den aktuella modellen. Exempel på sådan information kan vara brandklass, stålkvalitet, granskningsstatus och utnyttjandegrad för respektive objekt. Det medför många fördelar och en bra BIM-modell kvalitetssäkrar och effektiviserar projekteringen.

Några av fördelarna

Med BIM kan olika konsulter arbeta tillsammans med samlad och uppdaterad information, utföra ”Clash Detection” för att undvika krockar mellan t.ex. ventilationskanaler och balkar, ta fram mängdförteckningar samt få en tydlig bild och förståelse för projektet tack vare goda visualiseringsmöjligheter. Allt detta och mycket mer erhålls direkt ur aktuell modell. Nyckeln är att en BIM-modell bättre speglar verkligheten än tidigare arbetssätt och då blir det även lättare att tidigt hitta de bästa lösningarna för respektive projekt m.h.t samtliga inblandade discipliner.

Begreppen effektivitet och minskad kostnad är alltid mycket centrala och det går även att addera sådan information till modellen, då talar man om en 4D-modell (tid) respektive en 5D-modell (kostnad).

Det är inte bara under projekteringen som det innebär fördelar med BIM utan det gäller alla skeden under byggnadens livscykel. Under hela förvaltningsskedet underlättar det att enkelt kunna hitta och uppdatera information om byggnaden vilket blir lättare med BIM.

BTB och BIM

BTB arbetar gärna med BIM och vi ser att kvaliteten ökar samt att tidsåtgången minskar i projekt där en bra BIM-modell ligger till grund för projekteringen. Vi arbetar i de senaste programvarorna från Bentley Systems (AECOsim Building Designer V8i m.fl.), Tekla och Autodesks Revit. Vi har för varje programvara minst en person med spetskompetens och strävar efter att hålla oss uppdaterade om det senaste som marknaden erbjuder.