Skip to main content

Byggnadskonstruktion

specialVår styrka är helhetslösningar. Med gedigen kunskap och erfarenhet inom allmänkonstruktion, grundläggning, byggteknik och byggnadskonstruktion, kombinerat med projektering av stål-, betong- och trästommar samt kompetens inom geokonstruktion och geoteknik, kan vi leverera genomarbetade handlingar ner på tillverkningsnivå från grund till taknock.

Vi gör utredningar i tidiga skeden och upprättar programhandlingar, systemhandlingar, bygghandlingar samt relationshandlingar.

BTB ger professionella råd inom byggteknik, byggfysik, hållfasthet, miljö och fukt. BTB har även möjlighet att konstruera och sälja lastbärande komponenter av stål.

Beräkningar

Vår kompetens innefattar avancerade beräkningar och beräkningsmodeller. Vi använder ett flertal program för att nå bästa resultat i våra analyser. För normalkrävande beräkningar finner vi Strusofts statikprogram lämpliga med avseende på både användarvänlighet och resultat. Komplexa konstruktioner projekteras med hjälp av avancerade FEM-program. Våra erfarna medarbetare utför analyser inom strukturdynamik och kan analysera spänningstillstånd i betongkonstruktioner.

Byggfysik

BTB har certifierade passivhusexperter samt konstruktörer med fuktproblematik som specialkompetens. Vi levererar energibalansberäkningar enligt BBR.
Vi erbjuder termografering med värmekamera i region Öst. Kontakta info@btb.se för prisuppgift.

Stom- och prefabprojektering

BTB har stor erfarenhet av stom- och prefabprojektering för stål- och betongstommar. Vi projekterar samtliga på marknaden förekommande elementtyper. Våra uppdrag sträcker sig från mindre leveransprojekt till stora och avancerade strukturer med behov av t ex dynamiska analyser och seismisk analys. BTB anlitas även som tredjepartskontrollant vid stomprojektering.

Vi arbetar uteslutande i 3D-miljö med Tekla Structures där vi har egenutvecklade verktyg för att säkerställa effektiv projektering, produktion och stommontering av hög kvalitet. BTB projekterar effektiva och kundanpassade lösningar samt utvecklar och optimerar tekniska lösningar för stommontering och elementtillverkning. Vi medverkar aktivt i hela processen tillsammans med kund, från tidiga skisser till dess att stommen är monterad. Vi kan hjälpa våra beställare i tidigt skede med att lösa stomsystem utifrån programhandlingar och utföra offertdimensionering för mängduppskattning. Våra konstruktörer är väl insatta i tillverknings- och monteringsprocessen för både stål- och betongelement. Vi är alltid tillgängliga under hela produktionsprocessen från idé till färdig stomme för att följa upp tillverkning och montering samt för utveckling av vår projektering.

CAD/BIM

Redan år 2006 började vi på BTB vårt arbete med att utvärdera marknadens utbud av verktyg för 3D och BIM-projektering. Detta har resulterat i att vi idag har över 10 års gedigen erfarenhet av projektering i flertalet av dessa verktyg.

Vi såg mycket tidigt att vi genom dessa verktyg effektivt kunde höja både kvalitet och produktionstakt och i dag genomförs nästan alla våra projekt, såväl nybyggnad som ombyggnad, genom någon form av BIM-projektering.

På senare år har även våra beställare i ständigt tilltagande grad börjat uppmärksamma mervärdet i att vi som konstruktörer projekterar och leverera information som kollisions-, funktions-, och montagekontrollerats innan handlingar och förteckningar tagits fram. Vi minimerar antalet fel i tidigt skede som resulterar i minskade omkostnader och tidsbesparingar, inte bara för oss utan även för våra samarbetspartners.

Vi har idag ett stort antal användare med goda kunskaper i Bentley AECOsim Building Designer, Trimble Tekla Structures och AutoDesk Revit, vilket ger oss goda förutsättningar att utföra projekt av varierade storlek, typ och komplexitet.

Stort fokus läggs på intern utveckling av våra programmiljöer och medarbetarnas kompetens. Som stöd för detta har vi uttalade arbetsgrupper för respektive program med en eller flera specialister som leder arbetet.

Nästa steg där vi försöker påverka marknaden och våra beställare är att få in modellen i förvaltningsskedet, så att den hålls uppdaterad under byggnadens hela livslängd. Vi arbetar även aktivt med att få ut modellerna på byggarbetsplatsen för att öka förståelsen och underlätta kommunikationen mellan konstruktör och byggarbetsplats.

 Läs mer om BIM