Skip to main content

Byggadministration

Byggnadstekniska Byrån erbjuder nu från våra kontor i Malmö, Lund och Göteborg byggadministrativa tjänster inom:

  • Projektledning
  • Projekteringsledning
  • Byggledning
  • Kontrollansvarig enligt PBL
  • Entreprenadbesiktningar

Projektledning

Vi erbjuder erfarna och kunniga projektledare som leder ert projekt från idé till färdig byggnad, i förvaltningsskedet och/ eller i del av projektet. Fokus ligger på att styra projektet mot rätt kvalitet, kostnad och tid.

Våra projektledare sätter stolthet i hur de leder och inspirerar projekteringsgruppen, utifrån beställarens önskemål och krav såväl som myndighetskrav och regelverk.

Vi har många års erfarenhet och kunskap om ledning av projektering för om-, till- och nybyggnadsprojekt. Dessa inom bl.a. industri, utbildningslokaler, arenor, vårdbyggnader, vatten- och avloppsreningsverk, bostäder och kontor.

Projekteringsledning

Vi erbjuder kompetenta projekteringsledare med många års erfarenhet och kunskap av ledning av projektering för om-, till- och nybyggnadsprojekt.

Dessa inom bland annat industri, utbildningslokaler, arenor, vårdbyggnader, vatten- och avloppsreningsverk, bostäder och kontor mm. Fokus ligger på att styra projektet mot rätt kvalitet, kostnad och tid, och vi sätter en stor stolthet i att leda och inspirera projekteringsgruppen utifrån beställarens önskemål. Såväl som efter myndighetskrav och regelverk.

Vi erbjuder även helhetsåttaganden (Generalkonsultåtaganden) där vi tillhandahåller hela konsultgruppen tillsammans med våra projektörer och för uppdraget lämpliga samarbetspartners.

Byggledning

Vi erbjuder erfarna byggledare med många års erfarenhet av att planera, leda och samordna. Samt utföra kontroll av åtaganden genom hela byggfasen, så att beställarens intressen omhändertas och slutresultatet blir.

Vi tar fram de handlingar och håller de myndighetskontakter vilka erfordras för entreprenaden. Vi samarbetar tätt med beställaren under hela byggtiden, och är beredda på oförutsedda scenarier som kan dyka upp.

Vi tar tillvara det underlag som arbetats fram under projekteringen, på det sättet kan vi alltid vara kostnadseffektiva.

Våra byggledare har hög byggteknisk kunskapsnivå såväl som gedigen kunskap om entreprenadjuridik. De får sin styrka ifrån sina erfarenheter inom många olika typer av byggprojekt, såväl ROT som nybyggnadsprojekt, de har därför en bra blick över projektets mål och stor förståelse för hela byggprocessen.

Vi hjälper er med upphandling av entreprenörer, teknisk rådgivning, ledning av det faktiska bygget, kontroller samt samordning av besiktningar.

Vi lägger stor vikt vid att leverera enligt den kvalitet, kostnad och tid som beställaren önskar. Vi har därför en tät dialog med både beställare och entreprenörer genom hela byggfasen. Detta för att säkerställa att vi sparar tid och tillgodoser beställarens krav under entreprenadgenomförandet.

Kontrollansvarig enligt PBL

Vi tillhandahåller erfarna Kontrollansvariga enligt Plan- och Bygglagen, nivå K.

BAS-P/U

Vi tillhandahåller BASP i samband med projektering och/eller projekteringsledning.

Entreprenadbesiktningar

På BTB erbjuder vi ett antal erfarna certifierade besiktningsmän Bygg, som jobbar som huvudbesiktningsmän för entreprenadbesiktningar.

Vi tillhandahåller besiktningsmän bygg eller hela besiktningsgruppen utifrån kundens behov och önskemål.

Besiktningsmännen har erfarenhet av besiktning av industri, utbildningslokaler, vårdbyggnader, vatten- och avloppsreningsverk, bostäder och kontor m.m.