Skip to main content

Geoteknikavdelningen arbetar tillsammans med våra  konstruktörer  för att optimera grundkonstruktioner i byggnadsprojekten.

Vi utför geotekniska undersökningar, stabilitetsutredningar, spont- och pålningsdimensionering  åt såväl externa beställare som
i våra interna byggprojekteringsuppdrag.

Geo2

Geo 3

Geo 1