Skip to main content

Byggnadskonstruktion & Geoteknik

BTB har lång erfarenhet inom byggkonstruktion och byggteknik. Vi genomför stora och små konstruktionsuppdrag inom husbyggnadsområdet för ny-, om- och tillbyggnad.

BTB har även egen geoteknisk kompetens. Geoteknikgruppens fokus ligger på geotekniska undersökningar och geokonstruktioner.  Geotekniska undersökningar och utredningar är viktiga delar i varje byggprojekt.