Om- och tillbyggnad av Ishallen Vegavallen i Tierp.

Nils Widberg, Uppdragsansvarig ansvarar för konstruktionshandlingarna i detta projekt.