1
1

Byggnad i 3 våningar samt garage och teknikutrymmen i källare. Garaget nås via en kulvert till grannfastigheten. Övriga våningar innehåller biblioteksytor, café, kontor, teknikutrymmen samt en samlingssal med rörlig läktare.

Huset har en pålad grund. Garagegolv och källarväggar av platsgjuten betong. Stommen uppåt i huset består av stålpelare och stålbalkar med bjälklag av håldäcksbjälklag. Taket är av prefabricerade TT-kasetter. Yttertaket har ett ytskikt av sedum.

Den runda fasadytan mot innergården är helglasad, övriga fasader är tillverkade av prefabricerad betong alternativt utfackningsväggar med panel.

Huset har en relativt komplex geometri. Yta: ca 5000 m² BTA

Vårt uppdrag: Vi har haft uppdraget att projektera systemhandlingar och förfrågningsundelag för en generalentreprenad. Prefabstommen har projekterats som ett förfrågningsunderlag för totelentreprenad under generalentreprenören.