Stor vindslägenhet med ett sovrum, dressingroom, arbetsrum/gästrum, två badrum, relax/gymnastikrum, altan, vardagsrum, öppet kök med matsal. Befintlig hiss förlängs upp till den nya vindsvåningen. Trapphusets trappa förlängs upp till entresolbjälklaget.

Yta: 196 m² + 15,5 m² (alt. 32 m²) entresolbjälklag

Till ytan en stor lägenhet men med en relativt komplicerad yta att göra om till bostadslägenhet. För att öppna upp ytorna måste en stor del av den bärande träkonstruktionen rivas och ersättas med en mindre skrymmande stålstomme.

Det befintliga trägolvsbjälklaget är ursprungligen inte dimensionerat för bostadslast sett till dagens normer. Vårt jobb är att se till att golvbjälklaget klarar både last och de ljudkrav som ställs.