Uppsalahem uppför detta flerbostadshusområde med fem punkthus på 69 lägenheter. Här utför vi byggnadskonstruktionerna både i förprojekteringsskedet som i byggprojekteringsskedet för entreprenören JM.

Uppdragsansvarig för detta projekt är Nils Widberg.