Den gamla skolan som blivit för liten rivs för att lämna plats för en ny skola som byggs på samma plats.

Byggnadsstommen består av pålad/plintad betongplatta som grund samt prefabricerad ovan mark med Stålpelare/balkar samt Håldäcksbjälklag.

Vårt uppdrag: Programhandling och Förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad.

Planerad byggstart våren 2017.