1
1

Gamla galoppfältet i Täby kommer att tas bort för att göra plast åt en ny stadsdel som heter ”Täby Park”. BTB har fått uppdrag av Titania som huvudkonstruktör att utföra system- och bygghandlingar. Boulevard består av fem byggnader av varierande utseende och storlek och med en högsta byggnad på 9 våningar. Två av byggnaderna kommer vara townhouse med två respektive tre bostäder i varder byggnad på 4 våningar. Det är planerat att bli totalt 70 bostäder och på markplan kommer det finnas plast för lokaler och restaurang mot torget. Stommen kommer att utgöras av i huvudsak prefabricerade betongväggar och hål-däcks bjälklag i betong.