BTB har fått i uppdag av Contiga att rita tillverkningsritningar på stål och betong. Projektering sker i 3D, Bentley Structural Models. Stålet ritas i ProSteel.