1
1

Ny simhall i anslutning till befintlig simhall med multibassäng, barnbassäng samt gym och soldäck. Platsgjuten betong med prefabricerade betongelement ovanför bassängen. TT-kassetter i tak, sedumtak. Sveriges första HBT-certifierad simhall.

Vårt uppdrag: FU, Bygghandlingar