Strandvik är nybyggnad av 4 flerbostadshus intill vattnet i Gustavsberg. Det är 54 bostäder på en total area av ca 7300 m2 BTA. Byggnaderna har varierad höjd och med en högsta byggnad på 5 våningar. BTB har fått uppdrag av JM som huvudkonstruktör att utföra bygghandlingar. Stommen kommer att utgöras av i huvudsak prefabricerade betongväggar och bjälklag i betong.