BTB har av Tengbom fått i uppdrag att upprätta systemhandlingar för etapp 1 av projekt Strandängen i Jönköping.

I området planerar byggherren Vätterhem att uppföra ca 700 lägenheter. Etapp 1 omfattar ca 200 lägenheter. Ambitionen är att byggnaderna skall utföras med bärande stomnme av trä.