BTB har i uppdrag av PEAB att ta fram bygghandlingar för renovering och tillbyggnad av fastigheterna Storholmen 3 och 5 i Vårberg söder om Stockholm. Totalt omfattas 12 flerfamiljshus uppförda under åren 1966-67 . De innehåller i dagsläget 152 lägenheter, vilket utökas till 188 lägenheter totalt i samband med påbyggnaden.

Varje hus byggs på med en ny våning med lägenheter i ett indraget våningsplan ovanpå den befintliga konstruktionen. Byggnaderna skall bland annat tilläggsisoleras, samtliga fönster bytas, balkonger utökas, och loftgångarna glasas in.

Visningsbild (Brunnberg & Forshed)