I Sollentuna byggs under 2016-17, ett nytt flerbostadshus med 73 nya lägenheter i varierande storlek från 22-115 kvm.

Grunden består av en pålad betongplatta. På nedre plan ligger garage, lokaler, förråd etc, med en prefabstomme i stål och betong, samt till viss del motfyllda platsgjutna väggar. Övre plan med lägenheter består av trästomme och uppförs som totalentreprenad av en trämodulsleverantör.

BTB har gjort konstruktionshandlingar för en utförandeentreprenad på betong- och stålstommen med tillhörande grundläggning.

Bildkälla: SR-K Arkitekter