Statoil flyttade sitt detaljlager av framförallt oljeprodukter från Norge till Sverige vilket innebar en tillbyggnad på 3300 m² lageryta.

Uppdragsansvarige Nils Widberg ansvarade för projektledning,  samt  verkade som kontrollansvarig samt besiktningsman i detta projekt.