Ombyggnad av befintligt stall och nybyggnad av stall och ridhus med tillhörande personalutrymmen. Ridhuset uppförs med limträstomme grundlagt med betongsulor. Stallet är uppbyggt med takstolar av limträ på lecaväggar.