Vårt uppdrag: Förfrågningsunderlag. Bygghandlingar för grundkonstruktioner, platsgjutna källarväggar samt stomkomplettering terrasser och tak.