BTB har projekterat utbyggnationen av Södersjukhuset, SÖS, sedan 2013.

Arbetena ingår i Stockholms läns landstings strategiska investeringar och består i sina huvuddelar av en ny behandlingsbyggnad, en ny vårdbyggnad, upprustning av gamla lokaler, en ny ambulanshall samt ett nytt försörjningskvarter med reservkraft, lastmottagning och kontor.

Program och systemhandlingar har gjorts på uppdrag av Locum. Vi har också fått uppdraget av NCC att projektera bygghandlingar för behandlingsbyggnaden och försörjningskvarteret, samt medverka som samordnande konstruktör i prefabentreprenaden. Vårt uppdrag har innehållit statisk dimensionering, dynamisk analys, riskanalys, byggtekniska detaljer samt fuktsäkerhetsprojektering och geo/bergteknik. Grundläggningen utgörs av platsgjutna källardelar där vi projekterar armeringen i Tekla 3D. Projektering och utförande kompliceras av höga laster och underliggande tunnelsystem.

Behandlingsbyggnaden kommer att bli 28 000 kvadratmeter och bland annat innehålla ny akutmottagning, 24 operationssalar i 2 plan, sterilcentral och teknikplan. Försörjningskvarteret består av en byggnad för drift och underhåll om 8 500 kvadratmeter.

SÖS är ett av Nordens största akutsjukhus med 4000 arbetsplatser. Projektet har en budget på 3,2 miljarder kronor exklusive medicinteknisk utrustning.