1
1

 

Ombyggnad av kontor och affärslokaler vid Sergels torg i Stockholm.

Byggnaden är på ca 10 000 m2 fördelat på 13 våningar. De 2 nedersta våningarna är under marknivå och innehåller bland annat teknikrum. I entrévåningen vid markplan finns butiker. På övriga ovanliggande våningar är det kontor.

BTB´s uppdrag är att projektera Bygghandlingar för stommen.