Tillbyggnad av en ny byggnadsdel mellan två befintliga byggnader på olika nivåer. Påbyggnad av en ny våning på en av de befintliga byggnaderna.

Vid påbyggnaden får vi förstärka taket med limträbalkar och ytterväggarna ska vara träregelväggar med stående panel.
Större delen av tillbyggnaden måste pålas, resterande grundlägges platta på mark. Stommen består av stålpelare och stålbalkar med mellanliggande combideck som bjälklag. Taket består av limträbalkar.