Ombyggnad av befintligt stall ca 1000 kvm. 25 boxar. Ursprungligen byggt på 1890-talet. Renovering av befintlig takkonstruktion på grund av uttjänade takstolar. Komplettering av ny ventilation och nytt teknikrum. Projektet påbörjades mars 2014 och status just nu är upphandling av förfrågningsunderlag