BTB har fått i uppdrag att upprätta konstruktionshandlingar för nya idrottshallen i Rotebro.

Idrottshallen kommer att bli ca 1100 kvm och får en utformning som är anpassad både till den större och mindre skalan. Byggnaden kommer att bli synlig från omkringliggande bebyggelse och från förbipasserande tåg och vägar.

Stommen är av limträ och grundläggning sker med fribärande betongplatta på pålar.