Nybyggnad av 59 lägenheter fördelat på två hus på sex respektive sju våningar. Stommen består av plattbärlag, skalväggar, platsgjutna betongpelare och stålpelare. Byggnaderna håller en hög standard, de icke bärande ytterväggarna har 300 genomgående isolering, badrummen byggs som prefabricerade moduler och byggnaden förses med FTX system.

Vårt Uppdrag: Huvudkonstruktör samt prefabkontruktör. Projektering sker i 3D med Bentley Structural Modeler.