1
1

BTB bidrar till utvecklingen av Sköndal i södra Stockholm.

Med variation av gator, platser och parker kring nya Magnoliatorget planeras första etappen av en ny stadsdel i Stora Sköndal. Här läggs basen till en inkluderande stadsdel, med tydliga anslutningar till omgivningen och områdets redan existerande kulturmiljöer. Invid Magnoliatorget ligger en befintlig restaurang som nu planeras att byggas ut.

BTB har på uppdrag av Stiftelsen Stora Sköndal tagit fram och levererat ett förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad på limträstommen för restaurangens nya tillbyggnad och entré. I samarbete med Konkret som projekterar ny- och ombyggnadens betongdelar har principer tagits fram för att koppla ihop nybyggnadens trästomme med den redan existerande restaurangbyggnaden.

Arkitektfirman Kjellander Sjöberg har uppdraget att utforma stadsrum, stråk, bebyggelseformer och kvalitetsprogram. Ebab projektleder.