BTB konstruerade stommen på uppdrag av UPB

Högt och lågt får kontrastera

Kontrasten mellan det låga stationshuset från 1800-talet och det resliga, nya höghuset har använts som ett verktyg i gestaltningen av arkitekterna. Låghusdelen får fem våningar och den sammankopplade höghusdelen blir 15 våningar hög, något som gör att hela huskroppen påminner om ett stiliserat L. Detta L blir arbetsplats för 1 300 administrativa medarbetare som kan flytta in under senvåren 2019, under förutsättning att bygget fortsätter att gå framåt planenligt som hittills.
– Fasaden på det låga huset är klar, likaså stommen till höghuset där arbetet med fasaden pågår just nu, säger Henrik som hoppas att det nya huset ska leda till ett ökat samarbete mellan de administrativa enheterna och ge medarbetarna en enklare, mer hållbar arbetsvardag.
Text: Susanne Ringheim Kilje