Nya Regionens hus Göteborg är planerad att stå klar för inflyttning första kvartalet 2019 med byggstart 2016. Byggnaden om totalt ca 22 000 kvm består av en lågdel om sex våningar och en högdel om 16 våningar, inkl källarvåning med garage och teknikrum. I det nya huset ryms 900 kontorsarbetsplatser samt restaurang, parkeringsplatser och lokaler för representation. Projektet har höga miljökrav avseende energiförbrukning och miljöpåverkan, och kommer att klassificeras som Miljöbyggnad Guld.

BTB projekterar bygghandlingar för stommen inklusive stabilisering, element- och detaljberäkningar samt tillverknings- och monteringsritningar.