BTB har av AtriumLjungberg fått i uppdrag att projektera utbyggnadsetapp 2 av Handelsplatsen Port 73.
Utbyggnadsetapp 2 omfattar en utbyggnad på 3300 kvm, utbyggnaden beräknas vara färdigställd under andra kvartalet 2012.