Porslinsfabriken är ett omfattande ombyggnadsprojekt, som av namnet beskriver, av den gamla porslinsfabriken i Gustavsberg, Värmdö kommun. Byggnaden med 9400 BTA ska omformas till kulturcentrum med bibliotek, porslinsmuseum, konsthall samt kulturskola.

Från tidigare förfrågningsunderlag även projekterat av BTB ska bygghandlingar tas fram för stålfackverksförstärkningar, nya entresoler, diverse håltagningar och igensättningar, kolfiberförstärkningar av betongbalkar, tilläggsisolering av tak samt ny stålkonstruktion för hörsal.