1
1

Projektet genomfördes 2014-2016 och består av ett kontorshus med butikslokaler samt ett Parkeringshus med lokaler för lätt industriverksamhet i markplan. Tillsammans omfattar huset som är Johnson Johnsons huvudkontor och parkeringshuset 24 000 kvadratmeter. Det är det första man ser i den nya stadsdelen Ulriksdal. Det ligger alldeles invid pendeltågen och bildar en ljudbarriär för bostadskvarteren.

Parkeringshuset stomme från plan 2 och uppåt har bärande fasadelement med samma vitcement som kontorshuset, men betongen gjuten mot gummiform med oregelbunden sinuskorrigering. Det ger en fint räfflad yta som spelar med dagsljuset. Då parkeringshuset ligger mitt emot bostadskvarteren har skalan i de öppna delarna brutits ned med element av träribbor. Dessa döljer även pelarna för att ta bort intryck av pelardäck och framhäver i stället fasaden. Gestaltningen kan beskrivas som en rå stomme överlagrad av förfinade element.

Tillsammans utgör de två husen ett slags essä i betong