Åke Sundvall Byggnads AB uppför detta nya kvarter bestående av flerbostadshus i 5 våningar med garage i källarplan.

Nils Widberg, Uppdragsansvarig är även konstruktör för garage och terrass samt kontrollansvarig för hela projektet.