Projektet är en om och tillbyggnad av Olovslundskolan i Järfälla. Byggnad 04 är en ny skolbyggnad i två plan med en mellanliggande del med samlingsyta och taklanternin. De nya lokalerna innefattar storkök, matsal och lärosalar. Byggnadens stomme består av stålpelare i fasad, prefabricerade betongväggar och håldäcksbjälklag. Grunden är av platsgjuten betong.

Byggnad 03 är skolans befintliga idrottshall som får ny planlösning och nya omklädningsrum.

Byggnad 01 är skolans huvudbyggnad som byggs till med ny huvudentré och tre nya eleventréer. Modernisering av alla lokaler i hela byggnaden och i vissa delar ny planlösning.

BTB har varit huvudkonstruktör i projektet.

Vårt uppdrag: Bygghandlingar till totalentreprenör