Södertälje sjukhus är ett av våra större projekt som beräknas stå helt klart 2018.

BTB har fått i uppdrag att ta fram systemhandlingar med option på bygghandlingar och är verksamma som huvudkonstruktör i projektets alla delar.

Projektet består av renovering av två byggnader med en ombyggnationsyta på 8 000 kvm samt en nybyggnation på ca 22 000 kvm samt nya kulvertförbindelser. Total investeringssumma för driftklart sjukhus är budgeterat till 1,2 miljarder.

Projektet utförs med målsättningen att uppnå Miljöbyggnad Guld. Projektet utförs med en detaljerad BIM-projektering där BTB använder sig av Bentleys AECOsim Building designer för sin projektering.