Miramare är ett flerbostadsprojekt på Åland med tre st punkthus uppförda med prefabricerad stomme. BTB upprättade bygghandlingar för samtliga hus. Projektet är under uppbyggnad där två av tre hus är färdiga. Beräkningar utfördes i FEM-design.