Metronomen kommer när det är färdigbyggt bli ett helt nytt bostadskvarter vid Telefonplan, i stadsdelen Västberga söder om Stockholm. BTB har fått uppdrag av SSM som huvudkonstruktör att upprätta bygghandlingar för grundläggningen, som delvis kommer ligga ovanpå ett befintligt bergrum, samt bygghandlingar på stomkompletteringar. Byggnaderna har varierande utseende och storlek och den högsta byggnaden blir 12 våningar hög. Stommen kommer utgöras av i huvudsak prefabricerade betongväggar och plattbärlag i betong.

Visningsbild (Foto Arkitema)