I anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset ligger Hagastaden, ett område under total ombyggnation och utveckling. E4:an har dragits om och går numera genom en tunnel under stadsdelen. Det nya området kommer till stor del präglas av sjukvård, forskning, näringsliv och utbildning.
Kvarteren Patienten och Princeton kommer bli en del av Scandinavian Life Science och är delvis belägna på E4:ans tunnel. Att anlägga stora byggnader ovan befintliga tunnlar har varit utmanande och gett upphov till flera speciallösningar för konstruktionerna. Projektering pågår, byggskede av grundläggning och källarplan påbörjas efter sommaren 2016.