Om projektet: Huset har en grund av så kallad granit mur på pålar av trä. Befintligt källargolv har legat några decimeter ovanför grundvattennivå. Under ombyggnaden som anpassade befintlig kulturbyggnad till nattklubbsverksamhet sänktes källargolv i delen av källare för att få bättre takhöjd.

Vårt uppdrag: BTB har haft uppdraget att projektera bygghandlingar för ombyggnaden.  Huvuddelen av uppdraget var att sänka källargolv och göra möjliga stora öppningar i källarväggar utan att påverka befintlig grundläggning eller grundvattennivå. Golven i olika rum utfördes i etapper som sammankopplades med befintlig grundläggning vid genombrotten av grundmurar för nya håltagningar i granitmurar. I uppdraget ingick också nytt trapphus för brandutrymning av nattklubbar.