Nybyggnad av kontorshus åt Fabege i nya Arenastaden, Solna. Tio våningar med en total yta av ca 22,500 kvm. Inflyttning September 2014.

Uppdrag: BTB har fått  i uppdrag att projektera systemhandling och bygghandling för prefabstommen samt att rita tillverkningsritningar för stål- och betongelement.
Projektering sker i 3D, Bentley Structural Modeler. Stålet ritas i ProSteel.