1
1

 

BTB har i uppdrag att projektera kvarteret Skuleskogen, ett av dem första kvarteren att uppföras i Norra Djurgårdsstaden, kvarteret består av 129 bostäder som upplåts både som hyres- och bostadsrätter. Kvarteret binds ihop med ett underliggande garage som utförs med gastäta konstruktioner pga utmanande markförhållanden. Stommen ovan källarplan är betongprefab och takvåningar utförs med träkonstruktioner.