BTB är konstruktör för JM:s 7-våningshus flerbostadskvarter i två huskroppar med <br> ca 70 lägenheter, underliggande källarvåning för bl.a. förråd och teknik samt garage under terrassbjälklag mellan huskropparna.