Hornhuset är den spektakulära fondbyggnaden till Hornstulls nya galleria. Byggnadens uthäng bärs upp med hjälp av fackverk i stål och betongväggarna har en mycket oregelbunden geometri vilket ställt stora krav på igenomtänkta detaljlösningar, toleranskrav och montageordning.