Ulriksdalskolan byggs för 900 elever från förskola till årskurs 9 och består av en skoldel på 10,000 kvm och en sporthall på 2,000 kvm. Stommen är en prefabkonstruktion på pålad platsgjuten grund.

Uppdrag: BTB har fått i uppdrag att ansvara för grundläggning, stomkomplettering, byggteknik och samordning med prefableverantören samt övriga konsulter. Projektering sker i AECOsim Building Designer.