I centrala Uppsala vid Kungsgatan planeras för ett nytt kontorshus om totalt ca 10 000 m2.  I byggnaden kommer det även att finnas parkeringsgarage och butiker.

BTB´s uppdrag är att projektera Bygghandlingar för den prefabricerade stål- och betongstommen