1
1

Arcona bygger i totalentreprenad ett vårdboendet 63 lägenheter åt Hemsö, fastighetsägare, som är hyresvärd åt brukaren Vardaga.

En ny byggnad med samma verksamhet som intilliggande fastighet vilken ägs och drivs på samma sätt. Byggnaderna länkas samman med en väderskyddad bropassage.

3-plan plus en suterrängvåning samt en stor krypgrund ytterligare ett våningsplan ner.

Grund, platta på mark på packad sprängstensfyllning/berg.

Stomme, betongprefab,

-Bärande innerväggar av betong ytterväggar av halvsandwich innerskiva av betong med motgjuten isolering, ytskikt puts på plats på kompletterad putsbärare.

-Bjälklag av håldäck inkl. Hsq-balkar resp. Rd-plattor speciellt dimensionerade för att ligga under badrumsmoduler.

Tak, uppstolpat trätak grönt tak sedum, ”extra” våning på tak fläktrum byggt som en kulle då formen gör att det definitionsmässigt inte räknas som en våning, detaljplanen medger bara tre våningar.

Stomkomplement, balkonger, utrymningstrapphus (kalla) och länkbro (kall) mellan ny byggnad och befintlig.

Badrumsmoduler, prefabricerade färdiginredda badrum med stomme av stål och skivmaterial, lyftes på plats i samband med stomresning.

 

Vårt uppdrag:

Allmän K, Systemhandling, Bygghandling grund, geometriskt planunderlag och 3D-modell till Prefabstomme samt byggdetaljer.

KP, Prefabstomme projektering dimensionering tillverkningsritningar åt Contiga.