Återställande efter brand i Konsthögskolan på Skeppsholmen – Kasern II

21 september 2016 utbröt en brand i Konsthögskolan på Skeppsholmen. Byggnaden är från 1819 och fick stora skador av branden. Vid släckningsarbetet användes mycket vatten som gjorde att huset påverkades av fukten.
BTB har fått i uppdrag att utreda konstruktionen efter brand och projektera stämp för att staga byggnaden och säkerställa att konstruktioner håller under saneringsarbetena.
BTB bistår Statensfastighetsverk med utredning av skadorna och förstudie för kommande renovering.