1
1

BTB har fått i uppdrag av Arcona AB att projektera ombyggnaden och nybyggnad av Katedralskolan i Uppsala. Målet med projektet är att skapa en modern skola med ett bevarande av skolans speciella karaktär där huvudbyggnaden är från 1860-talet. BTB har som uppdrag att ta fram både system- och bygghandlingar för 16 500 kvm som beräknas färdigställas höstterminen 2019.