BTB anlitades som Sakkunnig Stål i detta projekt, först av byggherren Fabege under projekteringsskedet och sedan även under byggskedet av entreprenören Veidekke.
The Winery Hotel är ett hotell med egen vinproduktion beläget vid infarten till Stockholm, Järva krog.
Hotellet har 184 rum samt en total area (BTA) på ca 10 780 kvm. Byggnaden har en prefabricerad stomme med betongelement och stålprofiler samt tegelfasad.
Hotellet kommer öppnas under januari 2016.