I bostadskvarteret Industristaden i Kungsängen, Uppsala – var Nils Widberg Uppdragsansvarig för  projektet och utförde konstruktionshandlingar i flera delar av byggnaderna som underkonsult. JM AB var byggherre.