BTB har av Atrium Ljungberg fått i uppdrag att projektera södra utbyggnaden av Gränby Centrum, som är en del av Gränbystaden. Gränbystaden har som vision att bli Uppsalas andra stadskärna med en mix av handel, kontor, bostäder och service. Utbyggnadsetapp Södra utbyggnaden omfattar en ny entré med ett flertal restauranger och nya handelsytor och beräknas vara färdigställd under 2018. Vårt uppdrag innefattar statisk och teknisk dimensionering, samordning och byggtekniska detaljer.